Dekkingsgraad mei 2019

20 Jun

Dekkingsgraad mei 2019

De dekkingsgraad is in mei gedaald naar 109,2%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in mei gedaald van 114,4% naar 109,2%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 8,9 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 8.909 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 8,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In mei daalde de beleidsdekkingsgraad van 114,7% naar 114,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 6,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,9%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.