Dekkingsgraad november 2018

20 Dec

Dekkingsgraad november 2018

De dekkingsgraad is in november gestegen naar 115,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in november gestegen van 115,7% naar 115,8%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 2,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.565 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 1,2 procentpunt. De actuele dekkingsgraad is dit jaar gestegen door grondslagwijziging (ervaringssterfte) die per eind oktober is opgenomen in de kasstromen, dit had een positieve impact van 1.8%-punt op de ontwikkeling van actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In november steeg de beleidsdekkingsgraad van 116,2% naar 116,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,7 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.