Dekkingsgraad november 2020

16 Dec

Dekkingsgraad november 2020

De dekkingsgraad is in november gestegen naar 107,5%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in november gestegen van 102,1% naar 107,5%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 10,8 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 toegenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.847 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 4,6 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In november daalde de beleidsdekkingsgraad van 102,1% naar 102,0%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,9 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,9%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.