Dekkingsgraad oktober 2018

22 Nov

Dekkingsgraad oktober 2018

De dekkingsgraad is in oktober gedaald naar 115,6%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in oktober gedaald van 117,5% naar 115,6%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 1,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 afgenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.490 miljoen. De matching en return assets hebben respectievelijk een positieve en negatieve bijdrage van 0,4 procentpunt op de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2018. In september 2018 heeft het Actuarieel Genootschap de zogenoemde AG Prognosetafel 2018 gepubliceerd. Het bestuur heeft besloten om deze grondslagwijziging, gecorrigeerd voor SPH specifieke ervaringssterfte, per eind oktober op te nemen in de kasstromen. Door deze wijziging zijn de verplichtingen met € 116 miljoen gedaald waardoor de actuele dekkingsgraad in oktober met 1,8 procentpunt is gestegen.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In oktober is de beleidsdekkingsgraad onveranderd gebleven (116,2%). De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,8 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,0%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.