Dekkingsgraad oktober 2019

15 Nov

Dekkingsgraad oktober 2019

De dekkingsgraad is in oktober gestegen naar 106,4%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in oktober gestegen van 103,8% naar 106,4%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 17,4 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.364 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 14,1 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In oktober daalde de beleidsdekkingsgraad van 110,3% naar 109,5%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 10,6 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 120,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.