Dekkingsgraad september 2018

18 Okt

Dekkingsgraad september 2018

De dekkingsgraad is in september gestegen naar 117,4%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in september gestegen van 116,6% naar 117,4%. Begin 2018 was de actuele dekkingsgraad 115,3%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 0,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2018 toegenomen van € 8.594 miljoen naar € 8.708 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 2,8 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In september steeg de beleidsdekkingsgraad van 116,0% naar 116,2%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 5,9 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,1%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.