Dekkingsgraad september 2019

14 Okt

Dekkingsgraad september 2019

De dekkingsgraad is in september gestegen naar 103,8%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in september gestegen van 100,8% naar 103,8%. Begin 2019 was de actuele dekkingsgraad 110,2%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 20,5 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2019 toegenomen van € 8.350 miljoen naar € 9.411 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 14,5 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In september daalde de beleidsdekkingsgraad van 111,4% naar 110,3%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 9,6 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,9%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.