Dekkingsgraad september 2020

16 Okt

Dekkingsgraad september 2020

De dekkingsgraad is in september gestegen naar 103,3%.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Hoogovens is in september gestegen van 102,3% naar 103,3%. Begin 2020 was de actuele dekkingsgraad 111,5%.

De rekenrente heeft dit jaar een negatief effect van 10,7 procentpunt op de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. De waarde van het belegd vermogen is in 2020 afgenomen van € 9.545 miljoen naar € 9.464 miljoen. Door het beleggingsrendement stijgt de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt. Daarnaast is er dit jaar een positief actuarieel resultaat van 2,8 procentpunt.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten uitgaan van de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden in plaats van de dekkingsgraad per maand. Deze gemiddelde dekkingsgraad heet de beleidsdekkingsgraad. Door gebruik te maken van de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. In september daalde de beleidsdekkingsgraad van 102,5% naar 102,4%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee 17,3 procentpunt lager dan de vereiste dekkingsgraad van 119,7%.

Meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Hoogovens vindt u hier.